ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання послуг

в редакції від 17.05.2023

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією, адресованою будь-якій фізичній особі (надалі Покупець) укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом. 

1. Визначення термінів 

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») – публічний договір з використання послуг сайту, адресована невизначеному колу осіб, на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті та поміщений у кошик та придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.
1.3. Сайт – веб-сайт з доменним ім’ям веб-сайту https://www.balbekbureau.school/
1.4. Контент — відеозаписи лекцій або будь-які інші об'єкти, що пропонуються до продажу на сайті.
1.5. Покупець – фізична особа, відвідувач сайту, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі послуги, що представлений на сайті https://www.balbekbureau.school/ для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.
1.6. ПродавецьФізична особа підприємець Колесникова Юлія Сергіївна (РНОКПП 3042613507), який діє відповідно до чинного законодавства України, зареєстрований за адресою: Україна, м. Харків, вул. Свободи, буд.12/16, кв.32.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець надає Покупцю послугу, яка полягає у наданні доступу до інформації та сервісів, розміщених на сайті, у порядку, зазначеному Офертою, Покупець приймає та оплачує послугу.
2.2. Перелік та детальний опис послуг та тарифів розміщується на Сайті.
2.3. Обсяг послуг в мережах різних тарифів можуть відрізнятись.
2.4. Продавець має право обмежити кількість місць на певному тарифі.

3. Вартість послуг та порядок розрахунку 

3.1. Актуальні ціни (тарифи) на послуги Продавця розміщуються на Сайті.
3.2. Розрахунки між сторонами проводяться у безготівковій формі шляхом здійснення оплати за допомогою сервісів переказу коштів, доступних на Сайті. 
3.3. Оплата послуг Виконавця може здійснюватися: 

3.3.1. шляхом сплати вартості обраного тарифу на умовах повної передоплати;
3.3.2. шляхом розстрочення платежу на умовах та в порядку, визначених банками-партнерами Виконавця, з якими можна ознайомитись за посиланням на Сайті; 
3.3.3. шляхом сплати завдатку в розмірі, вказаному на Сайті. У такому випадку Замовник зобов’язується здійснити повну оплату не пізніше початку надання послуг.

3.4 Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
3.5. Виконавець має право не надавати послугу Замовнику у випадку, якщо Замовник не здійснив оплату вартості послуг відповідно до обраного тарифу в порядку та строки, визначені цим Договором. 
3.6. Виконавець має право тимчасово призупинити надання послуг Замовнику у випадку, якщо Замовник прострочить оплату вартості послуг Виконавця відповідно до обраного тарифу та способу оплати, до моменту погашення заборгованості Замовником.

4. Повернення оплати

4.1. Сторони погоджуються, що невикористання доступу до Контенту, відсутність перегляду або неповний перегляд Контенту з боку Покупця не є підставою для відмови від Договору та підставою для повернення коштів за оплачений доступ до Контенту.
4.2. У разі відмови від доступу до Контенту, в тому числі видалення кабінету (реєстрації), грошові кошти не повертаються. Сторони погоджуються, що утримані Продавцем кошти є компенсацією понесених витрат на надання доступу до Контенту, при цьому сторони погоджуються, що розмір компенсації дорівнює таким витратам та не підлягає додатковому доказуванню.
4.3. Замовник має право до моменту початку надання послуг відмовитися від отримання послуги без пояснення причини. У такому випадку кошти, сплачені Замовником, повертаються в повному обсязі, крім випадку, передбаченого пунктом 4.1, 4.2
4.4. У випадку, якщо Замовник відмовляється від послуги Виконавця, після завершення її надання, кошти, сплачені Замовником не повертаються.
4.5. Для реалізації свого права на повернення коштів у випадках, передбачених цим Договором, Замовник направляє відповідного листа Виконавцю на адресу електронної пошти: school@balbek.com.
4.6. Продавець має право заблокувати Покупцю доступ до Контенту у разі порушенням Договору та/або якщо дії Покупця є шахрайськими, незаконними, спрямовані на нанесення шкоди Сайту, організації DDOS або фішингової атаки. В такому випадку оплата за доступ до Контенту поверненню не підлягає.
4.7. Ціни на послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. 

5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Вчасно та в повному обсязі надати послугу. 
5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Перенести надання послуг, попередивши про це Замовника не пізніше ніж за два дні. 
5.2.2. Без попереднього погодження із Замовником залучити третіх осіб для надання послуг, передбачених цим Договором. 
5.2.3. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору. 
5.2.4. Вносити зміни до інформації, розміщеної на Сайті та (або) Платформі, без попереднього попередження Замовника. 
5.2.5. Проводити профілактичні роботи для підтвердження працездатності та подальшого удосконалення функціоналу Сайту. 
5.2.6. Тимчасово призупинити доступ Замовників до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок у роботі Сайту з метою відновлення його працездатності. 
5.2.7. В односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку, якщо Замовник порушує умови цього Договору. 

5.3. Покупець зобов'язується:

5.3.1. Вчасно та в повному обсязі оплатити послуги Продавця.
5.3.2. Належним чином виконувати всі умови цього Договору. 
5.3.4. Використовувати технічні можливості Сайту та (або) Платформи виключно в законних цілях. 
5.3.5. Не вчиняти будь-які дії (зокрема, з використанням стороннього програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту та (або) Платформи.
5.3.6. Не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та (або) Платформі та (або) для взаємодії з Сайтом та (або) Платформою. 
5.3.7. Використовувати усі матеріали та сервіси, надані Замовнику, виключно в особистих цілях та не передавати доступ третім особам. 
5.3.8. На Сайті та (або) Платформі, та (або) чаті в мобільному застосунку Telegram забороняється: 
5.3.8.1. розміщувати інформацію, яка може призвести до розпалювання релігійної, міжнаціональної, расової ворожнечі; 
5.3.8.2. завдавати шкоди честі та гідності інших осіб; 
5.3.8.3. використовувати нецензурні висловлювання; 
5.3.8.4. розміщувати інформаційний спам; 
5.3.8.5. розміщувати матеріали та (або) інформацію, що порушує права інтелектуальної власності інших осіб; 
5.3.8.6. розміщувати інформацію рекламного характеру. 

5.4. Покупець має право:

5.4.1 Отримувати послуги, передбачені цим Договором.
5.4.2 Вимагати надання якісних послуг.

6. Авторське право

6.1. Уся інформація, фото, графічні зображення, тексти, відео та інші результати інтелектуальної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), що розміщені на Сайті та (або) які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, охороняються Законом. 
6.2. Жодні та будь-які права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті та (або) які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, не переходять до Замовника в результаті використання Сайту або укладення цього Договору

7. Відповідальність

7.1. Продавець вважається таким, що належним чином виконав обов'язок після надання Покупцю доступу до Контенту. Покупець має право отримувати доступ до Контенту виключно з використанням Сайту.
7.2. Покупець не має права на відмову від доступу до Контенту належної якості.
7.3. Покупець отримує доступ до Контенту на момент вибору та оплати, Продавець не відповідає за актуальність контенту, та відповідність конкретним цілям або очікуванням Покупця.
7.4. Продавець не несе відповідальності за помилки, дефекти або збої стороннього апаратного та програмного забезпечення, та веб-ресурсів, до яких Покупець має змогу перейти з Сайту, в тому числі платіжної системи. В будь-якому випадку, відповідальність Продавця обмежується вартістю сплаченого доступу до Контенту.

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 
8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України. 
9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України. 
9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. 

ДАНІ ПРОДАВЦЯ: 
Фізична особа-підприємець
Колесникова Юлія Сергіївна
РНОКПП 3042613507
Україна, 61002, Харківська обл., м. Харків,
вул. Свободи, буд. 12/16, кв. 32